Svenskt standardkök 1968

Miljövänlig köksrenovering kan lyfta Miljonprogrammen

Under senare delen av 1960- och början av 1970-talet byggdes de så kallade ”Miljonprogrammen” i Sverige. Dessa var hyresbostäder som byggdes runt om i Sverige under en tioårsperiod för att möta den akuta bostadsbristen som hade uppstått i landet under slutet av 1950-talet. En initial målsättning var att bygga 1 miljon nya bostäder under 10 […]
Två kvinnor med karta

Svensk trend att hyra in projektledare

Företagare som planerar projekt, vad än det må vara för typ av projekt, sitter alltid inför tre alternativ. Utse en projektledare internt, rekrytera en nyanställning (antingen tidsbegränsad eller tillsvidare) eller anlita en extern konsult som kommer in som projektledare. Vi ser nu i Sverige en trend där det senare alternativet växer sig allt starkare. Anledningen […]
Miniräknare

Leder slopad revisionsplikt till bristfälliga årsredovisningar?

Företaget Revideco, en redovisningskonsult i Stockholm, rapporterar om allt fler årsredovisningar med kvalitetsproblem. En stor del av de årsredovisningar som inkommer till Bolagsverket är bristfälliga, så till vida att de endast innehåller balans- och resultatrapport när de lämnas in. För ett företag som lämnar en bristfällig årsredovisning kan detta innebära problem som förseningsavgifter eller tvångslikvidation. […]
Hairmax laserkam

Ekologiska produkter mot håravfall – även i Norge

Det amerikanska företaget Hairmax har sedan många år funnits i Sverige. Sedan en är den svenska delen av Hairmax även etablerad i Norge, där de säljer samma produkter som har funnits på den svenska marknaden under ännu längre tid. Hairmax är specialiserade på produkter mot håravfall och tunt hår, men säljer även produkter för hud, […]
Ledare i Harpsund

Vad gav toppmötet i Harpsund?

Dagarna som gick träffades ledarna från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna på Sveriges statsministers herrgård Harpsund. Fredrik Reinfeldt, David Cameron, Angela Merkel och Mark Rutte träffades under två dagar men vad kom de fyra höjdarna inom EU egentligen fram till? Ja, inte så mycket visade det sig. Den stora frågan är valet av ny ledare […]
Bensinpump

Bensinen dyrast i Norge

Tycker du att bensinen är dyr i Sverige? Då är vi ändå nästan fyra kronor billigare än vårt grannland Norge, som är det dyraste landet i världen att tanka i. Där kostar nämligen 1 liter bensin 17,66 kr, enligt en sammanställning som Bloomberg har gjort. Sverige kommer först på 16:e plats, med ett literpris på […]