Namnskyltar – för vem?

Olika typer utav namnskyltar

Namnskyltar finns i flera olika utföranden och stilar. Förutom att namnskyltar finns i olika material och färger, former och typsnitt så kan kunden till stor del få sin namnskylt designad efter sina egna önskemål.

Vem ska egentligen bära en namnskylt?

Butikspersonal bör bära namnskylt för att ge ett personligt och välkomnande bemötande. Det är som kund trevligt att veta namnet på kvinnan eller mannen som hjälpte dem i butiken men det ställer också krav på personalen i en butik. Vet kunden vem hon fick hjälp av så kan det vara fördelaktigt i de fall där kunden är mycket nöjd och efterfrågar samma person nästa gång. Det ger en boost till personalens självförtroende och en service mot kunden. Men det kan också vara tvärt om, att en kund inte är nöjd med bemötandet eller servicen och kontaktar butikschefen och berättar vad som inträffat. Man kan inte vara anonym på samma sätt när man bär en namnskylt vilket för många kan vara skrämmande.

Ser vi till vårdpersonal så är det ännu viktigare att personalen bär namnskyltar. Där vill vi känna oss trygga och omhändertagna i en sårbar situation. Vet man namnet på en person så blir relationen helt plötsligt en annan. Man vet något om personen, även om det i många fall bara är namnet, men man är inte totala främlingar för varandra.

Finns det människor inom vissa yrken som inte bör bära namnskyltar? Ja, troligtvis många. Det kan till exempel handla om en säkerhetsfråga. Inom sjukvården uppger var tionde vårdanställd att de upplevt våld eller hot på sitt arbete. Detta har resulterat i att fler vårdanställda på sjukhus, och då framför allt på akutmottagningar tejpat för sitt efternamn. Personalen upplever hot från både upprörda och missnöjda patienter och anhöriga. På Danderyds sjukhus har man infört anonyma namnskyltar på prov där förnamn och titel ska vara med på skylten tillsammans med ett ID-nummer.

Så, vilken information bör egentligen finnas med på en namnskylt, det varierar troligtvis från yrke till yrke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *