ICA: ”En hemläxa att göra varje dag”

ICA redovisar under andra kvartalet i år en vinst på över en miljard kronor. Samtidigt som koncernen får kritik från vissa politiskt engagerade grupper, visar det här snarare att ICA faktiskt har gjort sin hemläxa ordentligt.

Det är Expressen som rapporterar om den stora vinst som ICA har lyckats göra under årets andra kvartal. Samtidigt höjs röster för att vinstbegränsa och att höjda matpriser samt egna märkesvaror riskerar att utarma valfriheten, men framför allt att det här är något som drabbar de med lägst inkomst. Sorgligt nog tycks detta vara en del av den trend vi ser i samhället idag, där privata vinster ska stävjas och begränsas snarare än uppmuntras. Istället för att se de positiva effekter som välmående företag utgör, väljer populistiska aktörer att kräva sin rätt, som Gunnar Sträng hade uttryckt det.

Att ICA är vår största enskilda aktör inom livsmedel är dock vare sig tack vare opportunism eller en utsugarmentalitet. Istället är det ett noggrant grundarbete för att säkerställa att man passar in rätt på marknaden som är anledningen till den positiva utvecklingen. Kedjan har helt enkelt gjort sin hemläxa tydligt med allt från marknadsundersökningar till andra kontroller av nöjdhetsindex bland sina kunder.

Under de senaste 30 åren har vi sett ett ICA som har gått från att saluföra rena basvaror under sina ambassadörer ICAnder och MonICA till att idag bli en aktör med en klar och tydlig vision samt affärsidé att erbjuda ett komplett sortiment för hemmet, åtminstone om vi tittar på de stora Maxi-varuhusen, men även i mindre Kvantumbutiker. Klassiska kvartersbutiker i Supermarket-konceptet tillhandahåller fortfarande mest basvaror inom livsmedel, något som är naturligt i just mindre butiker i bostadsområden. Det handlar helt enkelt om att förstå kundernas behov och önskemål i en värld av allt högre konkurrens.

Av den anledningen är det bara att buga och bocka då ICA, trots bra prisnivåer, inte konkurrerar med priset som främsta vapen, utan om att istället erbjuda kompletta sortiment på rena och snygga ytor. Det här är således något som fler butikskedjor snarast bör ta efter, om inte annat för oss konsumenters skull.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *