Miniräknare

Frejs – en revisionsbyrå i Göteborg och Stockholm

 

Frejs är en byrå som jobbar med revision och som har kontor på tre ställen i Sverige; Smålandsstenar, Göteborg och Stockholm. Deras verksamhet och deras kunder är inte på något sätt bundna till dessa områden utan Frejs arbetar med kunder runt om i hela Sverige, kunder som i de flesta fall är i behov av en revisor eller redovisningskonsult. De flesta kunder som Frejs har är mellanstora bolag eller minder bolag. Detta gör att revisionsbyrån kan ha en mycket intim relation till sina kunder som på sikt skapar förtroende och resultat. Den gemytliga relationen som skapas är en perfekt grundsten för att de specialister som fokuserar på den specifika kunden ska kunna ha en god insyn och förståelse för kundens verksamhet, utvecklingspotential och framtidsplaner.

Frejs arbetar mycket i Göteborg, de har många kunder och ett stort kontor på ullevigatan där deras verksamhet i staden utgår ifrån. Marknaden för revisionsbyråer är stor i Göteborg och det går ingen brist på arbetstillfällen. Eftersom Frejs funnits med länge i branschen har de förstått att de måste utvecklas för att följa med i de utmaningar företag står inför idag så att de kan erbjuda tjänster på ett bredare plan. De beskriver det själva som en mer komplex verksamhet som företag står inför och vill på det viset komplettera sina klassiska tjänster med mer moderna tjänster. I Göteborg arbetar Frejs på alla dessa plan.

Frejs revisionsbyrå startade sin resa 1974. På de 40 åren byrån har funnits har många erfarenheter och kunskaper samlats. Numera har Frejs cirka 50 anställda som alla delar visionen att få Frejs att bli den mest kompetenta och efterfrågade revisions- och konsultbyrån. Det är ingen enkelt utmaning, men visionen är minst sagt inom möjligheternas räckvidd.

Utöver sitt arbete i Göteborg har alltså Frejs kontor i Smålandsstenar och i Stockholm. Men låt dig inte hindras om företaget du arbetar på inte befinner sig i dessa områden. Frejs har kunder på många platser i Sverige och tar emot nya kunder i andra städer än där de har kontor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *