Lagbok

Så fungerar LVU i Sverige

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller LVU som det ofta förkortas till, är den lag som socialen använder sig av vid tvångsomhändertagande av barn och ungdomar när det finns en uppenbar fara för liv, hälsa eller utveckling. Anledningarna till socialen behöver använda sig av LVU kan både bero på att barn eller ungdomar själva har ett dåligt beteende av olika anledningar eller bero på att föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn.

Socialen kan akut omhänderta ett barn eller en ungdom enligt LVU, men det behövs inleda en utredning och en rättsprocess för att klargöra att rätt beslut har tagits. Socialen och barnets föräldrar, och ibland barnet själv, tar därmed hjälp av advokater för att föra deras talan i rättsprocessen. Om det inte finns någon möjlighet att på eget bevåg anlita advokater så tilldelas man en sådan, vilket är mycket vanligt. Du kan då lämna in ett förslag om vem som ska företräda dig vilket kan vara bra att veta vid eftersom du annars kan få tilldelat dig en advokat som inte har speciellt mycket erfarenhet av LVU eller familjerätt.

Om du av olika anledningar anar att ditt barn mår dåligt och att socialen kanske griper in med stöd av LVU så bör du snarast ta kontakt med en advokat för att diskutera kommande strategi. Glöm inte att alltid ha barnets intresse på första parkett, det är alltid barnets bästa som är det viktigaste och inte att du som förälder får din vilja igenom. Du känner kanske ditt barn bäst, men socialen känner till mönster och händelseförlopp som är generella för barn i svåra situationer.

Är det så att du som förälder inte håller med om beslut som socialen tar så gör du absolut bäst i att diskutera saken först med en advokat innan du tar upp det med socialen. Det lönar sig aldrig att hamna i tvister med socialen utan rätt strategi behövs. Fråga dig också om det blir bättre för barnet. LVU finns för barnens skull.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *