Mössa i klassrummet

Ska elever få ha mössa på sig inomhus?

Den tidigare alliansregeringen förespråkade genom Jan Björklund ett förbud mot mössor och kepsar i skolan. Men är det ett nödvändigt förbud?

Den tidigare utbildningsministern Jan Björklund var mycket för ordning och reda i skolan. Förslagen från hans sida var allt från ordningsbetyg till att införa ett förbud för elever att bära huvudbonad, som mössa eller keps. Synen att ordning och reda är lösningen på skolans problem delas inte av den rödgröna politiken och den nya regeringen, med utbildningsminister Gustav Fridolin, lär inte ha några avsikter att driva Jan Björklunds politik på detta område vidare.

För frågan är vad det egentligen hjälper att införa ett sådant förbud i klassrummet. Finns det något reellt syfte med att motverka bärandet av mössor eller kepsar? Nja, svaret på den frågan är inte särskilt tydligt och det beror också på att syftet kanske inte heller har varit jättetydligt.

Mössor mer populärt på vintern

Nu när vintern närmar sig ökar givetvis också försäljningen av mössor, i takt med att det blir allt kallare. Men det är inte bara på vintern som mössor är ett plagg i var och vartannat klassrum, många är de elever som bär keps eller mössa året runt, mer som ett uttryck för sin stil än som ett sätt att skydda öronen mot kyla. Många är de elever som inte ser något problem alls i att bära mössa inomhus, snarare tvärtom. Mössan är så självklar och inte ska någon gammal magister komma och ta den från henom.

Och som konstaterat finns det egentligen få självklara fördelar i elevens prestation kopplat till ett förbud mot att bära mössa. Den egentligen enda tydliga anledningen är att lärare kan känna en ökad samhörighet i klassrummet om det inte finns barriärer i form av mössor mellan lärare och elev eller mellan elev och elev.

Till syvende och sist är det upp till skolorna själva att bestämma vilken kultur de vill ha på detta område genom att tillåta eller förbjuda användandet av mössor o klassrummet. Från politikens sida lär detta vara en ickefråga de närmaste fyra åren och knappast något som kommer lyftas av regeringen. Frågan är om Folkpartiet, vid ett eventuellt återvändande till regeringsmakten i framtiden, kommer att väcka denna fråga till liv och återigen göra mössa i klassrummet till en fråga för skolans utveckling?

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *