Snart inleds årets älgjakt i Sverige

Den 13 oktober inleds årets älgjakt i stora delar av Sverige. Älgjakten är en tradition i Sverige som engagerar en stor del av den jagande befolkningen.

I Sverige finns i dag 300 000 jägare som har avlagt jägarexamen och av dessa jagar nästan samtliga älg, nämligen cirka 270 000 stycken jägare. Den andra måndagen i oktober är därmed en stor högtidsdag för Sveriges jägare, för det är då som startskottet för älgjakt går i stora delar av Sverige. I de norra delarna av landet inleds visserligen älgjakten tidigare, men för de allra flesta är det oktober som gäller.

Jakt för att begränsa älgpopulationen

Syftet med älgjakt är att begränsa älgpopulationens tillväxt, då det är nödvändigt för att undvika skogsskador och trafikolyckor. I Sverige har älgjakten anor sedan 1700-talet och har sedan dess varit en av de mest populära jakterna i Sverige. Under början av 1980-talet sköts 170 000 älgar i Sverige under älgjakten, men sedan dess har antalet älgar som skjuts varje år minskat. I år räknar man med att cirka 100 000 älgar fälls av de totalt 300 000 – 400 000 älgarna som finns i Sverige under sommarhalvåret.

Som sagt är det viktigt att begränsa älgens framväxt då de utgör en stor fara i trafiken. Varje år sker närmare 5 000 olyckor i trafiken med älgar inblandade, och cirka 12 personer dör varje år i älgolyckor i trafiken.

För att jaga älg i Sverige krävs jägarexamen

Skogens konung med två meter breda horn

En fullvuxen älgtjur väger mellan 600 och 700 kg och har en mankhöjd på 180-210 cm. En ko däremot har en vikt på mellan 270 och 360 kg på hösten och en mankhöjd mellan 150 och 170 cm. Skillnaden mellan könen blir dock inte tydlig förrän efter att älgen uppåt en ålder av 5 eller 6 år, något som dock börjar bli ovanligare bland tjurar då de ofta skjuts i tidiga år.

Det mest utmärkande kännetecknet hos älgen är givetvis hornen som tjuren bär. Dessa kommer redan undre kalvens första halvår och syns sedan tydligt när tjuren är två år gammal. Hornen är som störst när älgen är mellan 6 och 12 år gammal, speciellt om älgen har så kallade skovelhorn, då kronan kan bli upp till två meter bred. Denna typ av horn är vanligast i norra Sverige.

Älgen byter horn varje år. Hornen växer ut under våren och är fullt utväxta i september/oktober, då de används för att visa upp och skrämma andra i brunsttider. Framåt vintern tappar sedan älgen sina horn, vanligast i januari men detta varierar.

En enda älg i Danmark

Sverige är ett av de älgtätaste länderna i hela världen. Andra länder med hög population av älg är Ryssland, Finland och de baltiska staterna, samt Kanada och norra USA. Gemensamt för alla länder med älg är att de ligger inom det så kallade taigaområdet.

Även i Norge är älgen vanlig och uppskattningsvis finns två tredjedelar av alla älgar i något av länderna Sverige, Finland och Norge. Älgjakten i Norge liknar den svenska och inleds varje år i slutet av september. Varje fälls cirka 36 000 älgar i Norge.

I Danmark däremot är älgen ett mycket ovanligt djur. Endast en enda älg har någonsin skådats i Danmark och det skedde på Nordsjälland 1999, då en älg simmade över från Sverige. Senare under 1999 satte danska Naturskyddsföreningen upp en varningsskylt för älgen, men då älgen dödades av ett tåg i maj 2000 togs skylten ner.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *