Två kvinnor i samtal

Svenska företag satsar på key account managers

I Sverige är trenden tydlig. Allt fler företag ser värdet i att satsa på key account managers istället för renodlade säljare.

För att först och främst reda ut skillnaden på en key account manager och en säljare så handlar det enkelt sagt om relationer. Key account manager arbetar med ett fåtal nyckelkunder som är företagets viktigaste kunder. Genom det arbete som en key account manager gör vill företaget stärka en långsiktig och strategisk relation med sina nyckelkunder. Detta kan jämföras med en säljare som mer renodlat arbetar med försäljning och ofta på en mycket kortare sikt.

En key account manager förväntas också kunna se sin kunds behov ur ett mycket bredare perspektiv och därigenom kunna stärka kundens position på fler sätt än som kanske först tänkt. På så vi kan även fler personer på företaget involveras i kundens utveckling och framgång.

Utbildningsbehovet ökar

Med anledning av det mer långsiktiga relationsbyggandet som är möjligt genom en key account manager så är trenden att allt fler företag väljer att satsa på just den rollen. Medarbetare lyfts genom utbildning till key account manager och får ett utökat ansvarsområde, med vidgade arbetsuppgifter. Företag lyfter helt enkelt säljfokuset och satsar på planering, kommunikation och strategi som delar lika viktiga som försäljning. Om inte viktigare.

Det viktigaste att inse för den som vill bli en bra key account manager är att tänka nytt. Statistik och erfarenheter på området visar att strävan efter att lämna kund-leverantörsförhållandet är avgörande för att lyckas. Istället är det strävan efter ett partnerskap mellan key account manager och kund som ska premieras.

Som sagt syns det en trend i Sverige med många företag som satsar på den här rollen och därmed ökar också antalet utbildningar inom yrket. Frågan är hur länge det dröjer innan utbildningarna höjs från YH- och KY-utbildningar till högskoleutbildningar? Efterfrågan och trenden i Sverige ser ut att driva frågan åt det hållet.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *