Svensk flagga i sommartid

Svenska sommaren hetare än vanligt

2014 var ett år då den svenska sommaren levde upp till svenskarnas ofta alldeles för höga förväntningar. Juli månad var nämligen onormalt het runt om i landet.

Runt om i hela landet var de genomsnittliga temperaturerna över det normala för månaden, rapporterar SMHI i en sammanfattning av vädret under juli månad. Den minsta förändringen, endast 1 grad över det normala, uppmättes i nordöstra Småland och Östergötland, medan den första förändringen noterades i nordvästra Norrland, där medeltemperaturen låg nästan 10 grader över det normala.

De allra flesta rekordnoteringar nåddes dock inte och medeltemperaturerna nådde inte upp till de som bland annat uppmättes under den varma somrarna 1901, 1914, 1994 och 2006. Inte heller de högsta noteringarna för enskilda temperaturer nåddes denna sommar.

Rekord i antal blixtar

Den 4 juli var den enda dagen då ingen åska noterades någonstans i Sverige, i övrigt åskade det på någon plats alla dagar. Den 27 juli registrerades totalt 43 546 blixtar runt om i Sverige, vilket var ett nytt rekord sedan SMHI började mäta. Den tidigare rekordnoteringen var från 7 juni 2011.

Vi kan också notera att kraftig vind som drog fram i småländska Björköby orsakade skador på skog till ett uppskattat värde av närmare 3 miljoner kronor. Vinden anses dock inte vara en tromb utan istället vara fallvindar från de åskskurar som drog fram samma dag.

Nederbörden i månaden har mest präglats av kraftig regn i samband med åskskurar och totalt sett anses juli vara en torr månad, men inte i närheten av den torra julimånaden 1994. Lokala avvikelser förekommer givetvis.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *