Svenskt standardkök 1968

Miljövänlig köksrenovering kan lyfta Miljonprogrammen

Under senare delen av 1960- och början av 1970-talet byggdes de så kallade ”Miljonprogrammen” i Sverige. Dessa var hyresbostäder som byggdes runt om i Sverige under en tioårsperiod för att möta den akuta bostadsbristen som hade uppstått i landet under slutet av 1950-talet. En initial målsättning var att bygga 1 miljon nya bostäder under 10 år, varför namnet ”Miljonprogrammet” har kommit till i efterhand. Denna benämning fanns aldrig i de politiska förslag som beslutades om under den aktuella tiden.

Hur många nya bostäder som byggdes under tiden är oklart, men olika uppgifter säger någonstans mellan 900 000 och 1 100 000 bostäder. Samtidigt ska vi dock komma ihåg att många äldre bostäder samtidigt revs så nettotillskottet till Sveriges bostäder blev mindre.

Oattraktiva områden

Husen som byggdes under den här perioden är i dag i många fall relativt slitna och inte särskilt attraktiva bland de som söker bostäder. På grund av dess tydliga betongfasad, enformiga arkitektur, storskaliga bebyggelse och i många fall torftiga utemiljö har områden med hus från den här tiden ofta valts bort bland de som har haft råd att lämna områdena. Istället är det i dag människor med svagare ekonomiska resurser som bor i de så kallade miljonprogrammen-husen.

Många av miljonprogrammen har också rivits, framförallt i orter med svag befolkningsutveckling.

Upprustningar görs

Det sker dock även en upprustning av miljonprogrammen-husen, men det går långsamt. År 2010 hade cirka 20 procent av alla fastigheter ägda av kommunala bolag rustats upp, i fråga om stambyten, fasadrenoveringar, uppfräschning av utemiljön och energieffektivisering. Exempel på framgångsrika upprustningar är till exempel Nacksta i Sundsvall eller Ålidhem i Umeå, där båda har gått från slitna och oattraktiva områden till miljövänliga och populära områden.

Ett annat sätt som effektiv upprustning av lägenheter i miljonprogram kan göras är genom så kallad miljövänlig köksrenovering för hyresrätter. På det viset höjs värdet på lägenheten, både det ekonomiska och den bostadsmässiga trivseln för hyrestagaren. Det har visat sig vara en mycket smart lösning för att lyfta de svenska lägenheterna till en betydligt mer eftertraktad nivå. Samtidigt finns det också miljömässiga vinster att göra i detta.

Köksrenovering som bygger om att använda befintliga stammar och endast göra anpassningar och förnyelse av till exempel lådor och skåp gör att material som fortfarande är bra inte rivs och slängs ut utan istället fortsätter användas och får en ökad livslängd genom den genomförda förnyelsen.

Fotnot: Köket på bilden är ett standardkök från en lägenhet byggd på slutet av 1960-talet med två rum och kök.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *