Två kvinnor med karta

Svensk trend att hyra in projektledare

Företagare som planerar projekt, vad än det må vara för typ av projekt, sitter alltid inför tre alternativ. Utse en projektledare internt, rekrytera en nyanställning (antingen tidsbegränsad eller tillsvidare) eller anlita en extern konsult som kommer in som projektledare. Vi ser nu i Sverige en trend där det senare alternativet växer sig allt starkare.

Anledningen är enkel: den som ska genomföra projekt vill också använda största möjliga expertis inom projektledning. Och det får man givetvis genom att anlita de som kan projektledning allra bäst och som jobbar enkom med projektledning. Visst är det även troligt att expertisen kommer till hands även vid en nyanställning av en person, men i många fall (speciellt om det endast gäller ett enda tidsbegränsat projekt) är det med lönsamt att ta hjälp av en konsult inom projektledning.

Utöver att ha en specialiserad projektledare i projekteten skapar extern kompetens också andra vinster, såsom att även andra verksamheter inom organisationen kan effektiviseras och utvecklas. Samtidigt blir företaget på sikt även bättre på projektledning och behöver kanske inte vid nästa större projekt anlita konsulter, utan kan istället med trygg hand lita på den interna kompetensen. På så vis utvecklas och stimuleras svenska företag och drivs vidare mot nya målsättningar.

Vi bedömer det som att värdefullt för egentligen alla företag som vi vill utvecklas att vid ett eller annat tillfälle satsa på projektformer för att utveckla den önskade delen av företaget. Och om så görs noterar vi alltså just en tydlig trend att projektledning genom konsulter är det som oftast genomförs bland svenska företag.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *