Svenskt standardkök 1968

Miljövänlig köksrenovering kan lyfta Miljonprogrammen

Under senare delen av 1960- och början av 1970-talet byggdes de så kallade ”Miljonprogrammen” i Sverige. Dessa var hyresbostäder som byggdes runt om i Sverige under en tioårsperiod för att möta den akuta bostadsbristen som hade uppstått i landet under slutet av 1950-talet. En initial målsättning var att bygga 1 miljon nya bostäder under 10 […]
Två kvinnor med karta

Svensk trend att hyra in projektledare

Företagare som planerar projekt, vad än det må vara för typ av projekt, sitter alltid inför tre alternativ. Utse en projektledare internt, rekrytera en nyanställning (antingen tidsbegränsad eller tillsvidare) eller anlita en extern konsult som kommer in som projektledare. Vi ser nu i Sverige en trend där det senare alternativet växer sig allt starkare. Anledningen […]