Miniräknare

Leder slopad revisionsplikt till bristfälliga årsredovisningar?

Företaget Revideco, en redovisningskonsult i Stockholm, rapporterar om allt fler årsredovisningar med kvalitetsproblem. En stor del av de årsredovisningar som inkommer till Bolagsverket är bristfälliga, så till vida att de endast innehåller balans- och resultatrapport när de lämnas in. För ett företag som lämnar en bristfällig årsredovisning kan detta innebära problem som förseningsavgifter eller tvångslikvidation.

Slopad revisionsplikt

Anledningen till att bristfälliga årsredovisningar ökar är förmodligen den slopade revisionsplikten i Sverige. Sedan 1 november 2010 behöver inte längre mindre aktiebolag ha en revisor, vilket tidigare var ett krav. Publik aktiebolag eller aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegräsning måste fortfarande ha revisor. När det gäller privata aktiebolag måste de ha revisor om de uppfyller två av tre följande krav:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning.

I Sverige finns det i dag cirka 250 000 aktiebolag som kan välja huruvida de vill ha revisor eller inte. Sedan lagändringen har ca 75 procent av Sveriges nystartade aktiebolag valt att inte ha revisor.

Men det finns alltså en risk i att inte ha revisor och det är de brister som uppstår i redovisningen. En revisor är en garant för att redovisningen går rätt till och om trenden fortsätter med ökade bristfälliga årsredovisningar finns det kanske anledning att fundera på om denna förändring fungerar för de svenska företagen. Många företag väljer förmodligen bort revisor för att spara pengar och för att det anses praktiskt, men tänker i ett sådant perspektiv väldigt kortsiktigt. Att ha revisor är en trygghet på många olika sätt för svenska aktiebolag.

This entry was posted in Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *